Vtáky Gemerskej pahorkatiny

 

Vtáky Gemerskej pahorkatiny01. 03. – 10. 05. 2017
Vernisáž výstavy – 01. 03. 2017 o 15.00 hod.
Kurátorka výstavy: RNDr. Monika Gálffyová

 

Gemerská pahorkatina nie je národným parkom ani chránenou krajinnou oblasťou, no napriek tomu tu nájdeme rozľahlé lesy s tajomnými zákutiami, malebné lúky, údolia meandrujúcich potokov, väčšie a menšie vodné plochy, dedinky, sady, záhrady a úrodné polia. Aj táto pestrosť rôznych typov biotopov, ktoré sa striedajú na pomerne malom území, spôsobila, že napriek malej rozlohe tu stretneme mnoho druhov vtákov. Väčšina druhov tu hniezdi, no veľa z nich sem zalieta za potravou, zastavuje počas migrácie či zimuje.
Výstava „Vtáky Gemerskej pahorkatiny“ Vám predstaví výsledky desaťročného výskumu vtáctva tohto územia. Počas trvania výskumu sme tu zaznamenali 129 druhov vtákov, z toho 90 hniezdičov a 20 druhov európskeho významu. Budete ich môcť bližšie spoznať pomocou dermoplastických preparátov, fotografií a krátkych popisov a vychutnať si atmosféru údolí miestnych potokov s lúkami prostredníctvom nahrávok vtáčieho spevu, ktorý sa územím nesie počas jarných rán.
V rámci výstavy je pre školské skupiny pripravená prednáška na rovnomennú tému, na ktorú sa môžu skupiny prihlásiť v termíne od 2. marca do 10. mája 2017. V apríli pripravujeme pre verejnosť cyklus prednášok, v rámci ktorých sa budete môcť zoznámiť s tunajšími vtáčími obyvateľmi ešte podrobnejšie. Bližšie informácie sledujte na našej stránke v časti Výchovno-vzdelávacia činnosť.
Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

Fotografie z výstavy:

 

Vtáky Gemerskej pahorkatiny Vtáky Gemerskej pahorkatiny Vtáky Gemerskej pahorkatiny Vtáky Gemerskej pahorkatiny Vtáky Gemerskej pahorkatiny
Vtáky Gemerskej pahorkatiny Vtáky Gemerskej pahorkatiny Vtáky Gemerskej pahorkatiny Vtáky Gemerskej pahorkatiny Vtáky Gemerskej pahorkatiny

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota