A A+ A+
MENU
Gemersko-malohontské múzeum
hello world!
Po:
zatvorené |
Ut-Ne:
9:00 - 17:00
DOMOV
Verobst - 2023

Plán verejného obstarávania 2023

Súhrnné správy za rok 2023

Súhrnná správa za 2. polrok 2023

Zákazka VO č.2/2023 - Revitalizácia hlavného vstupu do Gemersko-malohontského múzea a zriadenie návštevníckeho centra - obstaranie nábytku na mieru

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponuky DREMONT

Výzva na predkladanie ponuky Expresstav

Výzva na predkladanie ponuky Mimesis nábytok

Výzva na predkladanie ponuky -Soter - dach,s.r.o.

Príloha č. 1 Cenová ponuka

Príloha č. 2 Projektová dokumentácia a výkresy

GMM SPRIEVODNA SPRAVA

GMM VYKRESY

Príloha č. 3 Návrh kúpnej zmluvy

Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie k uplatňovaniu medzinárodných sankcií

Záznam zo zadávania zákazky

Zákazka VO č.1/2023 - Revitalizácia hlavného vstupu Gemersko-malohontského múzea a zriadenia návštevníckeho centra

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č. 1 Zmluva o dielo

Príloha č. 2 Výkaz výmer

Rimavská Sobota múzeum_hl vstup_elektroinštalácia_E-06_výkaz výmer

VÝKAZ - Revitalizácia hlavného vstupu do GMM RS

Príloha č. 3 Projektová dokumentácia

00_technická správa UK

01_1.NP VYKUROVANIE

GMM SPRIEVODNA SPRAVA

GMM VYKRESY

Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav - Mesto Rimavská Sobota

Rozhodnutie Krajský pamiatkový úrad, pracovisko Lučenec

ZOZNAM DOKUMENTACIE GMM

Príloha č. 4 Návrh na plnenie kritéria

Príloha č. 5 Čestné vyhlásenie k preukázaniu podmienok účasti

Príloha č. 6 Čestné vyhlásenie k uplatňovaniu medzinárodných sankcií

Záznam zo zadávanie zákazky

Múzeá a galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja

Novohradské múzeum a galéria LučenecHorehronské múzeum BreznoPohronské múzeum v Novej BaniStredoslovenské múzeumStredoslovenská galéria
Gemersko-malohonstké múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh