A A+ A+
Gemersko-malohontské múzeum
hello world!
Hé:
zárva |
Ke-Va:
9:00 - 17:00
Kiállítások és rendezvények
Výstavnú činnosť múzea charakterizuje tematická pestrosť. Časť výstav je vyústením vlastnej akvizičnej a dokumentačnej činnosti múzea, časť je výsledkom spolupráce múzea s kultúrnymi inštitúciami a záujmovými združeniami pôsobiacimi v regióne.

Múzeum tiež organizuje pre verejnosť kultúrno-výchovné a spoločenské podujatia, besedy a odborné prednášky. Pre žiakov základných a stredných škôl múzeum ponúka prednášky, vyučovacie hodiny, výchovno-vzdelávacie aktivity k výstavám a animačné programy v rámci stálych expozícií.

Prejsť na Vzdelávanie v múzeu »
1 2 3 10

Társ intézmények

Novohradské múzeum a galéria Lučenec
©2021-2024 | Készítette
Prognessa