A A+ A+
MENU
Gemersko-malohontské múzeum
hello world!
Po:
zatvorené |
Ut-Pia:
9:00 - 17:00 |
So-Ne:
13:00 - 17:00
DOMOV

Verejné obstarávanie

hello world!

Rok 2021

Plán verejného obstarávania 2022

Plán verejného obstarávania 2021

Ponuka neupotrebiteľného hmotného majetku

Vypracovanie projektovej dokumentácie na revitalizáciu hlavného vstupu do Gemersko-malohontského múzea a zriadenie návštevníckeho centra

Výzva na predkladanie ponúk

Záznam z vyhodnotenia ponúk

Súhrnné správy

Rok 2021 - 3. kvartál

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 ZVO za III. Q 2021 - SS1

Súhrnná správa o o zákazkách s nízkymi hodnotami podľa § 117 za III. Q 2021 - SS1

Rok 2021 - 2. kvartál

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 ZVO za II. Q 2021 - SS1

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 ZVO za II. Q 2021 - SS2

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 ZVO za II. Q 2021 - SS3

Rok 2021 - 1. kvartál

Súhrnná správa o zmluvách podľa §10 ods. 10 a 11 ZVO za I. Q 2021 - SS1

Súhrnná správa o zákazkách z e-trhoviska podľa §111 za I. Q 2021 - SS1

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami podľa §117 za I. Q 2021 - SS1

Rok 2020 - 4. kvartál

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 ZVO za IV. Q 2020 - SS1

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 ZVO za IV. Q 2020 - SS2

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 ZVO za IV. Q 2020 - SS3

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 ZVO za IV. Q 2020 - SS4

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 ZVO za IV. Q 2020 - SS5

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 ZVO za IV. Q 2020 - SS6

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 ZVO za IV. Q 2020 - SS7

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 ZVO za IV. Q 2020 - SS8

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods. 6 ZVO za IV. Q 2020 - SS1

Rok 2020 - 3. kvartál

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 ZVO za III. Q 2020 - SS1

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 ZVO za III. Q 2020 - SS2

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 ZVO za III. Q 2020 - SS3

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 ZVO za III. Q 2020 - SS4

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 ZVO za III. Q 2020 - SS5

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 ZVO za III. Q 2020 - SS6

Súhrnná správa o zákazkách v zmysle § 111 ods. 2 ZVO za III. Q 2020

Súhrnná správa o zákazkách v zmysle § 117 ods. 6 ZVO za III. Q 2020 - SS1

Súhrnná správa o zákazkách v zmysle § 117 ods. 6 ZVO za III. Q 2020 - SS2

Rok 2020 - 2. kvartál

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 ZVO za II. Q 2020 - SS1

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 ZVO za II. Q 2020 - SS2

Súhrnná správa o zákazkách v zmysle § 111 ods. 2 ZVO za II. Q 2020

Súhrnná správa o zákazkách v zmysle § 117 ods. 6 ZVO za II. Q 2020

Rok 2020 - 1. kvartál

Kvartálna správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 ZVO za I. Q 2020

Súhrnná správa o zákazkách v zmysle § 111 ods. 1 ZVO za I. Q 2020

Súhrnná správa o zákazkách v zmysle § 117 ods. 6 ZVO za I. Q 2020

Rok 2019 - 4. kvartál

Kvartálna správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 ZVO za IV. Q 2019

Súhrnná správa o zákazkách v zmysle § 111 ods. 2 ZVO za IV. Q 2019

Súhrnná správa o zákazkách v zmysle § 117 ods. 6 ZVO za IV. Q 2019

Rok 2019 - 3. kvartál

Kvartálna správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 ZVO za III. Q 2019

Súhrnná správa o zákazkách v zmysle § 111 ods. 1 ZVO za III. Q 2019

Súhrnná správa o zákazkách v zmysle § 117 ods. 6 ZVO za III. Q 2019

Rok 2019 - 2. kvartál

Kvartálna správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 ZVO za II. Q 2019

Súhrnná správa o zákazkách v zmysle § 111 ods. 1 ZVO za II. Q 2019

Súhrnná správa o zákazkách v zmysle § 117 ods. 6 ZVO za II. Q 2019

Rok 2019 - 1. kvartál

Kvartálna správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 ZVO za I. Q 2019

Súhrnná správa o zákazkách v zmysle § 111 ods. 1 ZVO za I. Q 2019

Súhrnná správa o zákazkách v zmysle § 117 ods. 6 ZVO za I. Q 2019

Rok 2018

Súhrnná správa 4. Q 2018 – EKS

Súhrnná správa 4. Q 2018

Súhrnná správa 3. Q 2018 – EKS

Súhrnná správa 3. Q 2018

Súhrnná správa 2. Q 2018 – EKS

Súhrnná správa 2. Q 2018

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 1. Q 2018 uskutočnenom cez EKS

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 1. Q 2018

Rok 2017

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 4. Q 2017 uskutočnenom cez EKS

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 4. Q 2017

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 3. Q 2017 uskutočnenom cez EKS

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 3. Q 2017

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 2. Q 2017 uskutočnenom cez EKS

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 2. Q 2017

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 1. Q 2017 uskutočnenom cez EKS

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 1. Q 2017

Rok 2016

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 4. Q 2016

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 4. Q 2016 uskutočnenom cez EKS

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 3. Q 2016

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 3. Q 2016 uskutočnenom cez EKS

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 2. Q 2016

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 2. Q 2016 uskutočnenom cez EKS

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 1. Q 2016

Rok 2015

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 4. Q 2015

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 3. Q 2015

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 2. Q 2015

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 1. Q 2015

Rok 2014

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 4. Q 2014

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 3. Q 2014

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 2. Q 2014

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 1. Q 2014

Rok 2013

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 4. Q 2013

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 3. Q 2013

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 2. Q 2013

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 1. Q 2013

Rok 2012

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 4. Q 2012

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 3. Q 2012

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 2. Q 2012

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 1. Q 2012

Rok 2011

Súhrnná správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou za obdobie október - december 2011

Súhrnná správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou za obdobie júl - september 2011

Gemersko-malohonstké múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh