A A+ A+
MENU
Gemersko-malohontské múzeum
hello world!
Po:
zatvorené |
Ut-Ne:
10:00 - 18:00
DOMOV

Verejné obstarávanie

hello world!

Plán verejného obstarávania 2023

Súhrnné správy za rok 2023

Súhrnná správa za 2. polrok 2023

Zákazka VO č.2/2023 - Revitalizácia hlavného vstupu do Gemersko-malohontského múzea a zriadenie návštevníckeho centra - obstaranie nábytku na mieru

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponuky DREMONT

Výzva na predkladanie ponuky Expresstav

Výzva na predkladanie ponuky Mimesis nábytok

Výzva na predkladanie ponuky -Soter - dach,s.r.o.

Príloha č. 1 Cenová ponuka

Príloha č. 2 Projektová dokumentácia a výkresy

GMM SPRIEVODNA SPRAVA

GMM VYKRESY

Príloha č. 3 Návrh kúpnej zmluvy

Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie k uplatňovaniu medzinárodných sankcií

Záznam zo zadávania zákazky

Zákazka VO č.1/2023 - Revitalizácia hlavného vstupu Gemersko-malohontského múzea a zriadenia návštevníckeho centra

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č. 1 Zmluva o dielo

Príloha č. 2 Výkaz výmer

Rimavská Sobota múzeum_hl vstup_elektroinštalácia_E-06_výkaz výmer

VÝKAZ - Revitalizácia hlavného vstupu do GMM RS

Príloha č. 3 Projektová dokumentácia

00_technická správa UK

01_1.NP VYKUROVANIE

GMM SPRIEVODNA SPRAVA

GMM VYKRESY

Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav - Mesto Rimavská Sobota

Rozhodnutie Krajský pamiatkový úrad, pracovisko Lučenec

ZOZNAM DOKUMENTACIE GMM

Príloha č. 4 Návrh na plnenie kritéria

Príloha č. 5 Čestné vyhlásenie k preukázaniu podmienok účasti

Príloha č. 6 Čestné vyhlásenie k uplatňovaniu medzinárodných sankcií

Záznam zo zadávanie zákazky

Rok 2020 - 4. kvartál

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 ZVO za IV. Q 2020 - SS1

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 ZVO za IV. Q 2020 - SS2

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 ZVO za IV. Q 2020 - SS3

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 ZVO za IV. Q 2020 - SS4

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 ZVO za IV. Q 2020 - SS5

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 ZVO za IV. Q 2020 - SS6

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 ZVO za IV. Q 2020 - SS7

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 ZVO za IV. Q 2020 - SS8

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods. 6 ZVO za IV. Q 2020 - SS1

Rok 2020 - 3. kvartál

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 ZVO za III. Q 2020 - SS1

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 ZVO za III. Q 2020 - SS2

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 ZVO za III. Q 2020 - SS3

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 ZVO za III. Q 2020 - SS4

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 ZVO za III. Q 2020 - SS5

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 ZVO za III. Q 2020 - SS6

Súhrnná správa o zákazkách v zmysle § 111 ods. 2 ZVO za III. Q 2020

Súhrnná správa o zákazkách v zmysle § 117 ods. 6 ZVO za III. Q 2020 - SS1

Súhrnná správa o zákazkách v zmysle § 117 ods. 6 ZVO za III. Q 2020 - SS2

Rok 2020 - 2. kvartál

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 ZVO za II. Q 2020 - SS1

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 ZVO za II. Q 2020 - SS2

Súhrnná správa o zákazkách v zmysle § 111 ods. 2 ZVO za II. Q 2020

Súhrnná správa o zákazkách v zmysle § 117 ods. 6 ZVO za II. Q 2020

Rok 2020 - 1. kvartál

Kvartálna správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 ZVO za I. Q 2020

Súhrnná správa o zákazkách v zmysle § 111 ods. 1 ZVO za I. Q 2020

Súhrnná správa o zákazkách v zmysle § 117 ods. 6 ZVO za I. Q 2020

Rok 2019 - 4. kvartál

Kvartálna správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 ZVO za IV. Q 2019

Súhrnná správa o zákazkách v zmysle § 111 ods. 2 ZVO za IV. Q 2019

Súhrnná správa o zákazkách v zmysle § 117 ods. 6 ZVO za IV. Q 2019

Rok 2019 - 3. kvartál

Kvartálna správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 ZVO za III. Q 2019

Súhrnná správa o zákazkách v zmysle § 111 ods. 1 ZVO za III. Q 2019

Súhrnná správa o zákazkách v zmysle § 117 ods. 6 ZVO za III. Q 2019

Rok 2019 - 2. kvartál

Kvartálna správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 ZVO za II. Q 2019

Súhrnná správa o zákazkách v zmysle § 111 ods. 1 ZVO za II. Q 2019

Súhrnná správa o zákazkách v zmysle § 117 ods. 6 ZVO za II. Q 2019

Rok 2019 - 1. kvartál

Kvartálna správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 ZVO za I. Q 2019

Súhrnná správa o zákazkách v zmysle § 111 ods. 1 ZVO za I. Q 2019

Súhrnná správa o zákazkách v zmysle § 117 ods. 6 ZVO za I. Q 2019

Rok 2018

Súhrnná správa 4. Q 2018 – EKS

Súhrnná správa 4. Q 2018

Súhrnná správa 3. Q 2018 – EKS

Súhrnná správa 3. Q 2018

Súhrnná správa 2. Q 2018 – EKS

Súhrnná správa 2. Q 2018

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 1. Q 2018 uskutočnenom cez EKS

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 1. Q 2018

Rok 2017

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 4. Q 2017 uskutočnenom cez EKS

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 4. Q 2017

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 3. Q 2017 uskutočnenom cez EKS

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 3. Q 2017

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 2. Q 2017 uskutočnenom cez EKS

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 2. Q 2017

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 1. Q 2017 uskutočnenom cez EKS

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 1. Q 2017

Rok 2016

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 4. Q 2016

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 4. Q 2016 uskutočnenom cez EKS

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 3. Q 2016

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 3. Q 2016 uskutočnenom cez EKS

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 2. Q 2016

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 2. Q 2016 uskutočnenom cez EKS

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 1. Q 2016

Rok 2015

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 4. Q 2015

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 3. Q 2015

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 2. Q 2015

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 1. Q 2015

Rok 2014

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 4. Q 2014

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 3. Q 2014

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 2. Q 2014

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 1. Q 2014

Rok 2013

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 4. Q 2013

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 3. Q 2013

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 2. Q 2013

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 1. Q 2013

Rok 2012

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 4. Q 2012

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 3. Q 2012

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 2. Q 2012

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 1. Q 2012

Rok 2011

Súhrnná správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou za obdobie október - december 2011

Súhrnná správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou za obdobie júl - september 2011

Múzeá a galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja

Novohradské múzeum a galéria LučenecHorehronské múzeum BreznoPohronské múzeum v Novej BaniStredoslovenské múzeumStredoslovenská galéria
Gemersko-malohonstké múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh